2Д рачунарска графика

2d Computer Graphics

2Д рачунарска графика је рачунарска генерација дигиталних слика - углавном из дводимензионалних модела (као што су 2Д геометријски модели, текст и дигиталне слике) и њима специфичним техникама. Та реч може значити грану рачунарске науке која садржи такве технике или саме моделе.